Eva Grey a Marek Michalčík

Eva Grey

„Marek Michalčík, ako manažér občianskeho združenia pomáhal zlepšovať životy onkologicky chorých detí a ich rodín.

Mareka si vážim, pretože ako organizátor pochodov za život podporuje tehotné ženy a ich nenarodené deti, a povzbudzuje otcov, aby boli ochrancami svojich rodín.
S Marekom spolupracujem už vyše dvadsať rokov.  Vie počúvať a pokojne diskutovať.  Dokáže ľudí inšpirovať a spájať.  Takých ľudí v parlamente potrebujeme.
Preto 30. septembra 2023 volím Mareka Michalčíka na kandidátke Kresťansko-demokratického hnutia.“

Renáta Ocilková

„S Marekom Michalčíkom sme sa spolu angažovali v zápase za ochranu života a rodiny a veľa som sa od neho mohla naučiť. Marek má cit pre ochranu najslabších, má sociálne cítenie, a zároveň zmysel pre realitu a potrebu premyslených opatrení. Okrem toho obdivujem jeho manažérske schopnosti, ktoré sa prejavili aj v čase organizovania Národného pochodu za život. V uplynulom období – v tomto náročnom čase – pomáhal viesť Kresťanskodemokratické hnutie ako jeho generálny manažér. Marek v sebe spája rovnováhu medzi odvahou a rozvahou, predstavuje človeka s vysokou politickou kultúrou, ktorý si váži každého človeka. Určite ho budem voliť.“

Renáta Ocilková a Marek Michalčík
Miriam Kuzárová a Marek Michalčík

Miriam Kuzárová

„Marek Michalčík patrí na Slovensku k zakladateľom aktivít na ochranu života a rodiny. Pomáhal vytvárať a rozbiehať mimovládne organizácie, projekty na pomoc tehotným ženám v núdzi, rôzne verejné zhromaždenia a petície, či vzdelávacie projekty. Vždy to robil so zanietením, ale tiež s potrebnou profesionalitou a citom k vážnosti tém.
Marek dokázal v živote manažovať a zladiť množstvo ľudí, dokázal veci dotiahnuť do konca, dokázal aj ťažké témy komunikovať pravdivo a zároveň citlivo. A takéto schopnosti by som rada videla aj u našich politikov.    
Preto 30. septembra 2023 volím Kresťanskodemokratické hnutie a na jeho kandidátke budem krúžkovať č. 10 – Mareka Michalčíka.“

Manželka Katarína

„U Mareka si vážim jeho úprimnosť. Na to, čo povie, sa viem spoľahnúť. Má schopnosť svoje okolie spojiť pre dobrú myšlienku. Je mu vlastná efektívna komunikácia a úcta k pravde. Do bežného života vnáša optimizmus a radosť, ale aj pokoj a rozvahu. A viem, že toto bude zároveň jeho štýl práce na spoluvytváraní spoločnosti priateľskej životu a rodinám cez jeho službu v parlamente.“

Manželia Katka a Marek Michalčíkovci

Chcete podporiť Mareka aj Vy a odporučiť ho aj ostatným?

Pošlite nám krátky citát od Vás, ktorým vyjadríte Marekovi podporu, Vašu fotografiu a krátke info o Vás. Vybrané odporučenia nám pomôžu v informačnej kampani.

Ďakujeme.