“Slovensko potrebuje viac spravodlivosti pre všetkých, iba slušnosť nestačí. Začiatok spravodlivosti v živote každého človeka je v rešpektovaní práva narodiť sa. Pravá solidarita však má nielen v úcte každý život, ale najslabším a núdznym aj aktívne pomáha žiť. Marek Michalčík je skúseným a neúnavným obhajcom kultúry života a etiky zodpovednosti. Preto má moju dôveru a podporu v tomto úsilí."

Ján Fígeľ, bývalý osobitný vyslanec pre presadzovanie slobody náboženského vyznania alebo presvedčenia mimo EÚ, bývalý podpredseda NRSR a bývalý predseda KDH

“S Marekom som sa prvýkrát stretol pri úžasnom divadelnom počine, ktorým boli Pašiové hry v uliciach Trnavy. Bolo to myslím ešte v čase nášho vysokoškolského štúdia. Odvtedy sa naše cesty stretli ešte veľakrát. Dá sa povedať, že motívom jeho práce pre spoločnosť sú život a rodina. Vždy som si vážil jeho rozvahu i odvahu, ktorú vkladal do aktivít smerovaných na ich ochranu a podporu. Som presvedčený, že tieto hodnoty nikdy nesklame, a preto vo voľbách krúžkujem číslo 21."

Rastislav Mráz, predseda OC KDH Trnava, poslanec Trnavského samosprávneho kraja a Mestského zastupiteľstva v Trnave

“Marek Michalčík je významnou osobnosťou slovenského pro-life hnutia. Viem, že jeho srdce horí pre ochranu života, pozná túto tému a rozumie jej. Za práva nenarodených detí bojuje už dvadsať rokov ako občiansky aktivista, teraz chce v tomto boji pokračovať ako poslanec. Som presvedčený, že jeho prítomnosť v parlamente bude veľkým obohatením."

Patrik Daniška, predseda Inštitútu pre ľudské práva a rodinnú politiku

“Keď som pred štyrmi rokmi riešil dilemu, koho vlastne mám ako pravicový kresťan unavený zo situácie v slovenskej opozícii voliť, objavilo sa pre mňa malé svetielko nádeje v osobe Mareka Michalčíka. KDH sa síce vtedy do parlamentu nedostalo, ale preferenčné hlasy ukázali, že Marek je týmto svetielkom aj pre mnohých iných. Teraz stojíme pred podobnou situáciou a našťastie tých svetielok na kandidátke KDH vidím viac. Mareka poznám roky a je pre mňa typom kultúrneho, mierneho, rozvážneho a hodnotovo orientovaného človeka, akých naša bulvarizovaná politika v dnešných dňoch veľmi potrebuje. Preto mu bez váhania dám svoj hlas aj tento rok a budem vďačný každému, kto sa ku mne pridá."

Tomáš Guniš, architekt

“Mareka poznám už takmer 20 rokov ako aktívneho občana, ktorý sa angažuje hlavne v oblasti ochrany života a pomoci tým najslabším. Ochrana života a pomoc núdznym je pre mňa veľmi dôležitá téma . Matka Tereza z Kalkaty povedala, že potrat je „najväčšou hrozbou pre mier vo svete." V politike musia byť ľudia, ktorí si uvedomujú, že táto téma má hlboké dôsledky v sociálnej aj ekonomickej oblasti. Preto podporujem Mareka."

Kristína Königová, štatutárna zástupkyňa Centra pomoci pre rodinu v Trnave

“U Mareka si vážim jeho úprimnosť. Na to, čo povie, sa viem spoľahnúť. Má schopnosť svoje okolie spojiť pre dobrú myšlienku. Je mu vlastná efektívna komunikácia a úcta k pravde. Do bežného života vnáša optimizmus a radosť, ale aj pokoj a rozvahu. A viem, že toto bude zároveň jeho štýl práce na spoluvytváraní spoločnosti priateľskej životu a rodinám cez jeho službu v parlamente."

Katarína Michalčíková, manželka

“Som rád, že môj kamarát Marek Michalčík sa rozhodol obetovať sa za hodnoty života v NR SR. Je dôležité, aby hlas tých najmenších z nás bol dostatočne počuť v našom parlamente a Marekov hlas je priamy, silný a ak treba aj hlučný."

Fabián Novotný, spoluorganizátor Národných pochodov za život a predseda Krajskej rady KDH v Prešovskom kraji

“S Marekom Michalčíkom sa poznáme z pro-life prostredia na Slovensku. Vnímam ho ako zodpovedného a uvážlivého človeka. Jeho doterajší príbeh ho predurčuje k tomu, aby bol v Národnej rade SR jedným z pro-life lídrov, ktorý sa nebude báť predkladať vlastné pro-life  a pro-family návrhy i podporovať všetky dobré návrhy zlepšujúce postavenie nenarodených detí i rodín na Slovensku. Voličom KDH odporúčam krúžkovať Mareka Michalčíka."

Juraj Šúst, filozof, občiansky aktivista

“Mareka poznám skoro 20 rokov ako seriózneho muža, otca, chlapa a priateľa ktorý stojí pevne ukotvený v hodnotách a v pravde. Želám mu, aby získal od voličov dostatočnú podporu pre svoju snahu presadzovať a podporovať pro life a pre rodinné hodnoty v národnom parlamente. Som presvedčený o tom, že hlas pre Mareka je hlasom pre stabilnejšie rodiny a bezpečnejšie manželstvá. V prípade potreby som pripravený mu pomôcť v tejto oblasti."

Gabo Chromiak, Centrum pre rodinu Trenčín

“Mareka poznám od malička, som rovesník jeho staršieho brata. Vnímam ho ako rovného chlapa, ktorému okrem jeho rodiny leží na srdci aj ochrana života a rodín. Vážim si jeho múdrosť a rozvahu. Bol by som rád, keby ľudí ako je on, bolo v našom parlamente viac."

Juro Hatala, Centrum pre rodinu Trenčín

“Exempla trahunt. Príklady priťahujú, učili ma na Sorbonne. Najlepších žiakov z triedy je potrebné ťahať hore: do funkcií, do politiky, verejnej správy. I v podnikoch napokon iba takí ostanú. Trojkár tam nemá čo robiť. A dvojkár iba na malej pozícii. Francúzska pyramída: kritická úvaha – akcia vo svojom i širšom okolí – politika ako najvyššie štádium intervencie. Marek bol exemplárnym žiakom. Po kritike vždy dal riešenie a išiel ako d’Artagnan – malý kopec nezakryl vzdialené horizonty. Roky vydržal, naopak, nenechal sa nivelizovať ani priemerným vkusom či trendami mondénnej societé. A teraz prichádza vrchol pyramídy: povýšme ho do politiky, služby najvyššej. Držím jemu i celému KDH palce.”

Ľubomír Jančok, frankofil, spisovateľ, estét, podnikateľ, pedagóg

Chcete podporiť Mareka aj Vy a odporučiť ho aj ostatným?

Pošlite nám krátky citát od Vás, ktorým vyjadríte Marekovi podporu, Vašu fotografiu a krátke info o Vás. Vybrané odporučenia nám pomôžu v informačnej kampani.

Ďakujeme