Rodina a mládežnícke stretká 

Marek Michalčík pochádza z Trenčína, kde prežil šťastné detstvo vo veľkej rodine s piatimi bratmi a sestrou. Okrem rodinného prostredia naňho silne zapôsobila skúsenosť zo stretiek, ich vedenia a z akcií mladých kresťanov, kde mohol spolu s rovesníkmi zažívať osobnú i spoločnú skúsenosť s Bohom.

Aktívny od mladosti

Vyštudoval Manažment priemyselných podnikov na MTF STU Bratislava. Vždy ho to však ťahalo k práci s ľuďmi a pre ľudí. Už počas štúdia na vysokej škole založil prvé občianske združenie Zázrak života zamerané na šírenie úcty k ľudskému životu. Po škole najskôr pôsobil tri roky v komerčnej sfére v oblasti marketingu. Od roku 2003 do roku 2008 bol šéfredaktorom časopisu Efekt zameraného manažment neziskových organizácii.

Spoluzakladateľ hnutia za život

Marekovou hlavnou témou je už vyše 20 rokov ochrana života a rodiny. Je spoluzakladateľom Fóra života  – prvej platformy zameranej na ochranu života, v ktorom 10 rokov pôsobil ako výkonný riaditeľ. Aktívne sa podieľal na zrode alebo rozvoji projektov ako napríklad 25. marec – Deň počatého dieťaťa, Sviečka za nenarodené deti, Národný týždeň manželstva, či projektov pomoci tehotným mamám v núdzi Zachráňme životy a Poradňa Alexis. Spolupracoval na prorodinných aktivitách Deň rodiny, Národný týždeň manželstva či referende o ochrane rodiny.

Organizátor Národných pochodov za život

Od roku 2012 úzko spolupracuje s Konferenciou biskupov Slovenska a pôsobí v neziskovej organizácii Kanet, kde má na starosti sekciu kultúry života. Je hlavným koordinátorom Národných pochodov za život v rokoch 2012, 2015 a 2019, kde viedol tím takmer 1000 dobrovoľníkov.

Okrem Kanetu pôsobí ako správca Nadácie Prameň a úzko spolupracuje s občianskym združením Svetielko nádeje. Je znalcom bioetickej subkomisie Teologickej komisie pri KBS. Profesne sa venuje mediálnej a marketingovej komunikácii a manažmentu neziskových organizácii. Je ženatý, s manželkou vychovávajú 3 deti.

Vlastnými slovami

Z mladosti mi zostala láska k futbalu aj ku gitare, na ktorej si najradšej brnkám svoje pesničky. Rád počúvam rockovú hudbu, klasiku, filmovú hudbu a ticho.

Mám rád ruských klasikov Dostojevského, Tolstoja, ale nepohrdnem ani inou kvalitnou beletriou.

Medzi moje životné vzory patria moji rodičia, starí rodičia, ale tiež viaceré osobnosti ako Silvester Krčméry, Anton Neuwirth, Ján Pavol II.

Zo života