Rodina a mládežnícke stretká

Pochádzam z Trenčína, kde som prežil šťastné detstvo i mladosť vo veľkej rodine s piatimi bratmi a sestrou.

Okrem podnetného rodinného prostredia na mňa silne zapôsobila skúsenosť zo stretiek a akcií mladých kresťanov, kde som mohol spolu s rovesníkmi zažívať osobnú i spoločnú skúsenosť s Bohom. Už vtedy som viedol malé spoločenstvá ako animátor.

Aktívny od mladosti

Vyštudoval som Manažment priemyselných podnikov na MTF STU Bratislava. Vždy ma to ale ťahalo k práci s ľuďmi a pre ľudí a už počas štúdia na vysokej škole som založil prvé občianske združenie zamerané na šírenie úcty k ľudskému životu.

Po univerzite som najskôr pôsobil tri roky v komerčnej sfére v oblasti marketingu. Od roku 2003 do roku 2008 som bol šéfredaktorom časopisu Efekt zameraného na manažment neziskových organizácií.

Marek Michalčík - O mne

Ochrana života a rodiny

Mojou ústrednou témou sa stala ochrana života a rodiny. Som spoluzakladateľom Fóra života  – prvej platformy zameranej na ochranu života, kde som 10 rokov pôsobil ako výkonný riaditeľ. Aktívne som sa podieľal na zrode alebo rozvoji projektov ako napríklad 25. marec – Deň počatého dieťaťa, Sviečka za nenarodené deti, Národný týždeň manželstva, Deň rodiny, či projektov pomoci tehotným mamám v núdzi Zachráňme životy a Poradňa Alexis. Angažoval som sa pri veľkých petíciách proti megakasínu a za referendum na ochranu rodiny.

Od roku 2012 som úzko spolupracoval s Konferenciou biskupov Slovenska a v neziskovej organizácii Kanet som mal na starosti sekciu kultúry života. Bol som hlavným koordinátorom Národných pochodov za život v rokoch 2013, 2015 a 2019, kde som riadil tím 1000 dobrovoľníkov.

Ďalšie pôsobenie

Okrem Kanetu som pôsobil ako správca Nadácie Prameň. Dlhodobo spolupracujem s občianskym združením Svetielko nádeje, Centrom pomoci pre rodinu a nadáciou Opora, príležitostne tiež s ďalšími mimovládnymi organizáciami.

Od septembra 2020 pôsobím ako generálny manažér KDH.

Vlastnými slovami

Z mladosti mi zostala láska k futbalu aj ku gitare, na ktorej si najradšej hrám vlastné pesničky. Rád počúvam rockovú hudbu, klasiku, filmovú hudbu a ticho.

Mám rád diela ruských klasikov Dostojevského, Tolstoja, ale nepohrdnem ani inou kvalitnou beletriou.

Medzi moje životné vzory patria moji rodičia, starí rodičia, ale tiež viaceré osobnosti ako Silvester Krčméry, Anton Neuwirth, Ján Pavol II.

Zo života